Friday, January 29, 2010

ASAL USUL BANGSA BAJAU

66
Lazimnya, apabila disebut Bajau, kita segera terbayang bahawa ia adalah suku bangsa yang mendiami kepulauan Filipina Selatan serta penduduk pribumi Sabah.

Sebenarnya Bajau bukan sekadar wujud di dua wilayah tersebut. Sebaliknya bangsa Bajau adalah antara penduduk asal Nusantara – dari kepulauan Belau (PALAU) di sebelah Timur hingga ke Sumatera di sebelah Barat dan dari Gugusan Kepulauan Irian di sebelah Selatan hingga ke Kemboja dan Myanmar (Burma) di Utara.

Ada pendapat mengatakan bahawa Bajau berasal dari Johor. Ada juga yang mengatakan Bajau berasal dari Kepulauan Riau-Lingga di Indonesia dan ada pula yang mengatakan etnik ini berasal dari kepulauan Maluku.

Hakikatnya, baik di Selatan Filipina, Borneo Utara, Johor, Riau-Lingga atau Maluku, kawasan-kawasan tersebut adalah dalam lingkungan Nusantara. Kajian awal oleh Badan Galak Pusaka (2000) mengenai asal-usul bangsa Bajau mendapati bahawa bangsa Bajau adalah generasi asli Melayu Deutro yang mula bergerak dari Yunan menuju arah selatan (Asia Tenggara) pada kira-kira 1500 tahun Sebelum Masehi iaitu 3500 tahun yang lalu, yang kemudian tersebar luas di seluruh kepulauan Melayu dan Lautan Pasifik1. Oleh kerana bangsa Bajau adalah generasi asli Melayu Deutro, maka mereka adalah Melayu tulen.

Bangsa Bajau atau Samah dapat dibahagikan kepada dua kelompok utama iaitu Pala’u (Bajau Laut) dan Samah (Bajau Darat). Sehingga tahun 1950-an, Pala’u tinggal di dalam lepa yang bergerak bebas di sekitar laut Sulawesi; mereka hanya mendarat di tepian pantai atau pesisiran sama ada di jajaran pulau atau tanah besar, untuk mendapatkan keperluan seperti ubi kayu, air atau untuk membaiki lepa mereka. Mereka juga bukan penganut agama Islam. Justeru itu, terdapat di kalangan orang-orang Samah yang tidak mengakui Pala’u sebagai Bajau oleh kerana kesuluruhan Samah adalah beragama Islam.

Daripada segi bahasa dan pertuturan, bahasa Bajau mempunyai lebih daripada 20 subdialek. Kajian awal oleh Badan Galak Pusaka menunjukkan terdapat sekurang-kurangnya 26 subdialek bahasa Bajau.

Kini masyrakat Bajau terpencar-pencar di pelbagai negara seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, Brunei, Myanmar, Maldives dan Afrika Selatan. Malah ada pendapat mengatakan bahawa masyarakat Melayu di Madagascar (Pulau Malagasi) sebenarnya adalah dari etnik Bajau.

Mayarakat Bajau dikenali sebagai sea nomad atau sea gypsies oleh penjajah atau penulis-penulis Barat dan nama itu kekal menjadi rujukan pihak-pihak tertentu hingga ke hari ini. Bagi masyarakat Bajau itu sendiri mereka menamakan bangsa mereka sebagai bangsa Samah dan daripada perkataan Samah itulah terbit nama bahasa mereka iaitu Sinamah.

Bagaimana bangsa ini mendapat namanya sebagai Bajau, ia masih kabur. Kekaburan ini menyebabkan perbahasan di kalangan segelintir individu sehingga ada antara mereka yang membuat pengklasifikasian mengikut logik masing-masing – kononnya Bajau adalah yang menjadi peribumi Sabah, Badjao adalah yang mendiami gugusan kepulauan Mindanao, dan Badjoe adalah yang mendiami wilayah Indonesia.

Hakikatnya, Bajau hanyalah satu. Lalu kenapa timbul pelbagai nama seperti Bajau, Badjao dan Badjoe? Jawapannya mudah. Ia adalah disebabkan faktor penggunaan tulisan rumi dalam Tamadun Melayu baik di Malaysia mahupun di Indonesia dan Filipina. Ketiga-tiga wilayah ini pernah dijajah oleh tiga bangsa penjajah dari Barat. Ketiga-tiga bangsa penjajah ini menggunakan huruf Rumi dalam sistem tulisan mereka. Kedatangan mereka turut memperkenalkan sistem tulisan Rumi kepada Tamadun Melayu tetapi dalam bentuk dan sistem ejaan yang berbeza-beza. Bahkan, sistem tulisan Rumi Bahasa Malaysia dan Sistem Tulisan Rumi Bahasa Indonesia hanya dapat dimantapkan pada 1970-an, walaupun Sistem Tulisan Bahasa Malaysia masih mengalami proses penambahmantapan akibat peminjaman perkataan asing khususnya dari Bahasia Inggeris.

1Sejarah Ringkas Bahasa Melayu dalam Nik Safiah Karim et.al (2002): Tatabaha Dewan, Kuala Lumpur: DBP

BAHASA BAJAU: SINAMAH

Pada masa ini Bahasa Samah-Bajau dituturkan di wilayah-wilayah Borneo Utara (Sabah), Selatan Filipina khsususnya di bahagian kepualauan, dan di Bahagian Timur Indonesia. Perantauan masyarakat Bajau khususnya dari Sabah ke Semenanjung Malaysia turut membawa Bahasa Samah-Bajau ke daerah-daerah dan negeri-negeri di mana mereka menetap atau bekerja secara berkelompok dengan kepadatan yang tertinggi di Lembah Klang.

Sesungguhnya nama asal bahasa ini ialah Sinamah. Kata sinamah adalah kata terbitan daripada kata akar Samah yang merujuk kepada suku Bangsa Sama. Perkataan Samah kemudian menerima sisipan '-in-' menjadikannya S-in-amah yang lalu membentuk Sinamah.

Dalam Sinamah yakni Bahasa Samah (Bajau) (penulis adalah berketurunan Bajau/Sama) sisipan -in-, apabila diimbuhkan kepada Kata Nama, akan membawa maksud 'kepunyaan'. Justeru karena itu, masyarakat Sama menamakan bahasa mereka sebagai Sinama kerana bahasa tersebut adalah bahasa kepunyaan mereka.

Berkenaan dengan perkataan 'Bajau' yang juga dirujuk kepada suku bangsa dan bahasa yang sama iaitu Bahasa dan Bangsa Samah, belum dipastikan tentang asal-usul kewujudannya. Namun demikian, penulis amat yakin bahawa perkataan Bajau berasal dari Indonesia. Sama ada perkataan tersebut merupakan bahasa masyarakat tempatan (pribumi Indonesia) ataupun diambil daripada bahasa penjajah khususnya Belanda, ia masih dalam kajian penulis. Yang pasti perkataan Bajau terhasil hasil daripada proses pelunakan bunyi atau sebutan perkataan Badjoe (sistem tulisan/ejaan lama bahasa Indonesia):

BADJOE -> BADJAO -> BADJAU -> BAJAU.

Dalam Kamus Dewan Edisi Ketiga (cetakan 1997) terdapat dua entri kata bajau seperti berikut:-

* Bajau I; membajau memukul
* Bajau II = orang ~ orang laut (terutama yang tinggal di pantai sebelah timur Borneo)

Mungkinkah nama bangsa Bajau itu diambil daripada perkataan Melayu ini? Ini juga ada kemungkinannya. Mengambil makna entri pertama itu dan menghubungkaitkannya (menasabkannya) dengan makna entri kedua bahkan sangat relevan. Makna bajau seperti dalam entri pertama itu sangat rapat dengan, dan bahkan menjadi kekuatan aktiviti lanun atau perlanunan pada masa dahulu dan ia memang melibatkan secara langsung medan perlanunan itu sendiri iaitu laut. Hanya Orang Laut sahaja yang sentiasa berada atau mempunyai hubungan yang rapat dengan laut. Dan hanya di laut sahaja (pada zaman duhulu) aktiviti perlanunan berlaku. Tidak dinafikan, (menurut cerita daripada ibu penulis), laki-laki orang Bajau pada zaman dahulu terlibat dalam aktiviti perlanunan. Bahkan aktiviti magkulluh-kulluh masih dilakukan sehingga selepas Perang Jepun (Perang Dunia II). Magkulluh-kulluh adalah istilah yang digunakan di kalangan masyarakat Bajau yang bermaksud merampas (merompak) atau melanun orang asing di laut semasa laki-laki orang Bajau itu magbusai (berpergian merentasi lautan) mencari rezeki daripada hasil-hasil laut.

Jadi, kemungkin nama bangsa Bajau itu diambil daripada perkataan Melayu 'bajau' (memukul) ada logiknya. Bahkan hingga hari ini, di setengah-setengah tempat, orang-orang Bajau masih mempunyai sifat yang suka memukul apabila privasi mereka dicerobohi.

Terdapat sekurang-kurangnya 26 atau lebih subdialek bahasa ini yang dituturkan di Sabah dan Selatan Filipina. 26 (kini telah disenaraikan 31) subdialek ini belum mengambil kira subdialek yang terdapat dan dituturkan di Indonesia Timur. Berikut adalah 31 subdialek tersebut:

1. Ubian
2. Sallogan
3. Sapa’
4. Sikubung
5. Sapa’-sapa’
6. Tando’ Bas
7. Basbas
8. Tando’ Banak
9. Ungus Matata
10. Lo’ok Nato’
11. Kohek
12. Bannaran
13. Sitangkai
14. Simunul
15. Sibutu’
16. Pangutaran
17. Siasi
18. Laminusa
19. Nusa
20. Larapan
21. Musu’
22. Manubal
23. Pala’u
24. Kota Belud (My Hometown)
(Penduduk disini memanggil diri mereka sebagai Sama, bukan Bajau, dan tidak ada perbezaan ketara diantara bahasa mereka dan orang Sama)

25. Sama (Pantai Barat Sabah)
26. Sisangat
27. Siamal
28. Tabawan
29. Kagayan
30. Bangingi' (Balagnini atau Balangingi)
31. Tatabuan-Kaniogan


Laman berkaitan:
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Sama-Bajau
http://my.opera.com/BGP/blog/

Post By Aeddy Asdy

66 Response to ASAL USUL BANGSA BAJAU

May 30, 2010 at 1:08 PM

Kajian terbaharu & archiologist mengesahkan Bajau ini adalah lahir daripada melayu proto & pulau asal bajau adalah Papuan New Guinea & timorleste (Irian Jaya)...Jadi ini sudah jelas bahawa bajau ini sebenarnya adalah Keturunan Om Timor Korowai yg suka belayar & hidup di tepi pantai & laut.

Terimalah kenyataan itu bahawa bajau & timor adalah serumpun.

May 31, 2010 at 10:30 AM

kajian mana and archiologist mana yang mengesahkan tu.???Bagi ah link sekali kalau cakap tu..Lau statement camntu jer baik tak yah...

Aku terima seadanya, asalkan aku tahu bajau tu apa dari mana...

AnakSamahKotaBelud
August 24, 2010 at 11:43 AM

Bangsa bajau sebenarnya tiada kaitan dengan bangsa samah. Bangsa samah ada lah salah satu suku kaum tersendiri yg majoritinya tinggal di daerah Kota Belud.

Pihak pentadbiran british lah yg telah mengklasifikasikan bangsa samah ini sebagai bangsa bajau bersama-sama dgn beberapa suku kaum di sabah seperti Ubian Sitangkai, Simunul,Sibutu’ dan sebagainya.

Kesemua suku kaum ini dihimpunkan menjadi bangsa bajau disebabkan terdapatnya persamaan dari segi fizikal,warna kulit, agama, bahasa dan sebagainya.

Tujuan pengklasifikasi ini adalah untuk memudahkan pihak British mentadbir negeri Sabah (North Borneo) suatu ketika dahulu.

Jadi kesimpulannya disini, apa pun sejarah tentang asal-usul org bangsa bajau di sabah ini ianya tidak boleh dikaitkan dengan bangsa samah, memandangkan kedua-dua ethnik ini adalah berbeza antara satu sama lain. Dan saya sendiri pun tidak berapa pasti bangsa samah ini daripada mana asalnya.

Bagaimanapun buat masa skrng saya hanya andaikan yang teori mangatakan bangsa samah ini berasal dari johor ada sedikit kebenaranya. Ini berdasarkan pengamatan terhadap bahasa bangsa samah dgn bahasa jawa yg majoritinya berada di johor yang mana ada sedikit persamaannya. Tetapi ini blum lg dibuktikan dgn jelas dan akan buat kajian seterusnya utk mngetahui asal-usul sbnr bangsa samah ini memandangkan saya juga adalah samah tulin

Terima kasih

October 8, 2010 at 4:15 PM

TQ.

tatang
October 28, 2010 at 3:27 AM

menurut pengalaman sy,setahu saya bajau semporna, kunak dan lahad datu pun menggelarkannya diri mereka `sama`..mcm jika ada mereka berkumpul sesama sendiri, drg akan ckp " helling sama kitam" (jom cakap bajau kita).. atau soalan begini.."ai kaa ru..sama du? (apa kamu ni, bajau juga?)..kalau sesama mereka,mereka tidak sebut mereka tu bajau kecuali dlm ic, tp lau org luar tanya pa bangsa barulah sebut mereka tu bajau..tetapi hairannya mereka tidak sibuk pula mengasingkan dan gelarkannya diri mereka `sama` mcm bajau kb..

October 29, 2010 at 10:13 AM

alo alo tatang...komen baik2lah...apa yang ko maksudkan dengan statement ni "tetapi hairannya mereka tidak sibuk pula mengasingkan dan gelarkannya diri mereka `sama` mcm bajau kb"...

Mari sini aku bgtau...D kb tu orang bajau memang di panggil 'orang sama atau jomo sama' apa kena mengena dengan 'mengasingkan'.

Lagi satu..ko ckap tu 'kalau sesama mereka,mereka tidak sebut mereka tu bajau kecuali dlm ic',
memanglah dorang dak sebut sebab dorang sudah tahu dorang tu bajau, mahu sebut lagi buat apa..

Maaf jika terkasar, tapi adat bercakap tu perlu di jaga, jangan meletakkan sesuatu kesalahan pada satu2 tempat..jangan dengan hanya pengalaman yang sedikit sudah komen macam semua sudah di tahu..harap maklum

July 7, 2011 at 1:58 PM

alap kajian tu, tapi palui bana pan segala jomo yang ngakun diri ni bajau ae sama,dau gai tu nya boi boi tekito penjajah british tek,yang boi tekito engko tekilo oleh british tu jomo sama kota belud dau,sebap pertama british nya pernah bani nindak tanah jajahan brunai ngko sulu sebelum kulea kebenaran ngko perjanjian ngko ngo ngo kuasa rojo tu,kedua kota belud atau dau dau tekilo sebagai tampasook atau port ambong oleh british nya pernah ngakun rojo sulu ngko rojo brunai tu sebagai rojo gai cuma nagkun yang ruun nie keduo duo rojo tu,ketiga kawasan kuala tampasook ngko port ambong tu sememang ni beaan pemerintah dediri sebap ae no kawasan tu yang pertama ni teiosok british sebap beaan perjanjian ngko pemerintah tampasook ngko ambong jadi terma bajau tu mungkin la mea no mula pakai british ngenglar jomo sama kota belud tu bajau, ngko lagi rojo sulu ngko rojo brunai tu pandai pandai jo mintar antara satu ngko lain ai bagi gai duo sabah tu mula lua tak suang pandasan sampai suang sibuka kawasan kalimantan betiru, sedang kan pemerintah tampasok ngko ambong nya ngkorati hal tu awal ni cuma beneraan demburi ni,konon lagi berunai ngko sulu tu ngakun yang wilayah tampasook ngko ambong tu wilayah jajahan gai tapi nya pan bani posok nerang sebap amun gai senerang jomo jomo lua wilayah tu yang tung gai maku tulung ngko senelamat sebap terati gai yang jomo lua wilayah tu bani ngko daras daras belaka.... sekian...... jadi siapa siapa orang bajau dan sama yang kunun-kunun nya mengaku bajau dan sama tu sila balas comen saya dalam bahasa sama untuk kita sukat mana satu sama mana satu bajau yang tulin dan palsu....wasalam

July 24, 2011 at 9:40 PM

Salam denakan ku marzuki...

Yan abar no denakan...Alapbana komen no tu tau, ensan pan niak iko tapi ai jono ngisi ilmu2 tak derakanku tu..Amun niak ko mara' mitu niak pan teratiku pasal sejarah2 tu tau..Terimo Kasih Bana Aku Engkau Tau..Kiti tu sama KB, sukung ku jo kau, ensan pinggo2 jo pan aku Blog ku tu akan buka ku pan, ngendak2 sian bani mo'os komen no mitu tu...

August 5, 2011 at 11:03 AM

mmg kita tau yg orang bajau kulit durg itam, so yg orang bajau yg puti2 2 usul durg dri mana???? kajian ko ckp yg bajau dri timor leste kan so yg itam2 2 dri sna lah kan, yg puti takan dri australia???

August 8, 2011 at 4:51 PM

Halu Fenny..

Suka ati ko lah mau cakap dari mana...mungkin dari kutub kali tu pasal durang putih..."Kalau komen tu bagus2lah, Jangan sembarangan komen."

August 25, 2011 at 4:50 PM

salam..aku tu sama kota belud pan,.sebana ni betiru melayu ingin bana mosok sama endiam rumpun melayu tp da kam silap,sama@bajau ngai ko melayu..dau2 sama@bajau tu endiam rumpun tausug kesultanan sulu...sejarah ti ai iko bana niubah oleh penjajah ko melayu a dediri...nia kam ngerati ka??sama tu dau2 neronon balangingi,sian kuling 'orang laut' endiam sejarah melayu a amun nia sama..

Mad KB
October 31, 2011 at 5:13 PM

assalamualikum...

Masam-masam boso ku tak blog tu pasal asal usul sama/bajau.. sebana nie kam memon ai terua tipu leh BRITISH.. sebanani memon kiti somo tapi ai ni puak-puak/pisah leh BRITISH ko rojo-rojo dau sbb KUASA,KEKAYAAN KO TINAU PENENTANGAN... Kiti sebananie memon anak cucu adam yang amal Agama Islam sejak dau lagi.. Bangsa ti mmg bangsa pejuang ko bangsa perantau.. a mmg azali ti sbg manusia.. jadi amun buli niak payah no kam sasa pasal sian samah KB sian samah Tawau.. sian lekot Australia, sian lekot Timur.. Sian iram, Sian puteh'.. janji kam memon Islam ko amal ajaran Islam seperti nasihat jomo dau-dau.. blog tu mmg alap sbb iyo menerangkan sian Bangsa Baju tue sebananie... tapi amun sasa pasal asal usul tu mmg niak patut.. lain kali sasa pasal pian lek maju Agama ko negara lagi alap.... un lagi faedah nie...

December 24, 2011 at 2:46 PM

kawan-kawan sekalian. sebenarnya yang aku fhm. asal usul org bajau ni sebenarnya dari kepulauan micronesia. satu kepulauan di lautan pasifik. cuba kamu bayangkan dari mana asalnya suku bajau ni. memang bajau ni asalnya bukan dari mana. memang dari kepulauan MICRONESIA. sebabnya ok. kamu selidik orang2 dan perkataan yang digunakan di sana. kedua, kamu tengok peta. micronesia adalah satu bangsa purba. asal orang2 bajau di filipina pun dari sana. orang2 bajau ni sea gipsy. memang benarla tu. oleh kerana orang bajau ni suka belayar, dorang semua berpecah2 dan mencari kediaman baru. ada yang belayar ke kepulauan sulawesi, ada yang ke selatan filipina n ada yang ke pantai timur sabah. ada yang ke johor. ada juga ke kalimantan borneo n ada juga ke indo china n mcm2 lagi. begini ceritanya. di johor, sultan brunei telah berkenan kepada seorang wanita bajau di sana. jadi berdasarkan kepada cerita org2 dulu, cuba kamu bygkan kenapa ada perkataan bajau pantai BARAT SAMAH ni ada persamaan dengan perkataan orang2 brunei. ok, sebab jajahan. dulu kesultanan brunei menjajah borneo. and byk lagi. lepas tu orang bajau di johor atas mcm2 alasan n saya pun belum selidik betul, dorang ni belayar ke pantai barat sabah lagi. orang bajau di sana sampai ke 2 tempat. satu di teluk usukan n satu lagi di teluk mengkabong. percaya tidak terpulang. yang di teluk uskan tu jadilah orang bajau kota belud. yang di teluk mengkabong tu jadilah bajau tuaran. yang ada sekarang ni dari papar ke kudat n pitas, itu asalnya dari johor. percaya tidak fikir dulu dengan lojik. tulah orang bajau di pantai timur n pantai barat tidak samah. asal memang bajau. tetapi bukan ada bahasa yang sama kan? kenapa? cuba selidik dengan apa yang saya ckp semua ni. sekarang belum lagi terbukti 100% tetapi sekarang orang2 bajau yang celik n rajin ni sedang menjelajah sekitar asia n lautan pasifik ni untuk menerbitkan sebuah buku sejarah berkenaan asal usul bangsa bajau. bukan sub etnik ok? asal usul BAJAU. JADI TIDAK PYHLAH ANDA SEMUA BERTIKAM LIDAH. tadi yang saya ckp tu ringkasan sahaja. nanti ada bukti n segalanya akan ada. baru semua akan tau n fhm. yang bikin panas ni. kenapalah orang2 bajau ni berpuak2. apa juga yang mau dibanggakan dengan orang kita ni. sama ja. di sabah ni ILLEGAL ni bukan sahaja orang pelipin. itu silap. lagi teruk di sabah ni mainan politiknya. orang2 cina dari china guna sijil lahir orang mati untuk jadi warga sabah. itu pernah ka terfikir di fikiran kita? orang pelipin/illegal ni ya dorang buat jenayah. minoriti yang buat n jenayah dorang kita nampak. tapi orang2 cina ni kita taukah? cuba lihatlah. kenapa orang cina di sabah makin ramai. dorang buat jenayah kita nampak? ha. itu kita kena tau. bersatulah wahai saudara saudari. bagus lagi kita ni diperintah oleh orang bajau kita ni daripada AKAN DIPERINTAH OLEH ORANG2 yang akan membelakangi kita. fikir2lah..

Anonymous
March 7, 2012 at 11:30 AM

Saudara berunai... mana ada kaitan bangsa bajau ini sama timor.. kau ni betul2 palui juga.. bila masa pula kami bajau ni asal dr timor.. buduh ka ko ni.. kalo bajau bajau la kalo timor timor la.. mcm mana pula bajau dr timor.. bangang la ko .. kalo ko cakap satu rumpun itu saya terima sebab dlm satu kepulauan melayu itu tidak d nafikan.. tapi kalo ko bilang bajau itu timor itu sama sekali saya bantah.. dan x ada dlm sejarah pun mengatakan bajau itu timor.. barangkali ko ini yg anak timor kahwin sama berunai.. ada ka begitu .

Anonymous
May 19, 2012 at 12:51 PM

salaam semua...
aku pun samah pantai barat juga. tapi nda juga tlampau bangga dr mana asal usul tu, tapi..... setau aku semua kita ni asal dari TANAH.. insaflah semua. mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah S.W.T .. Amin..

May 31, 2012 at 5:21 AM

salam,
dlm bahasa suluk, melayu (sebutan malayu') bermaksud berjauh.. sbnrnya asal usul org melayu adalah org palau/parahu yakni org laut.. dsebabkan khdupan org laut yg suka berjauh-jauhan dgn darat maka org2 suluk menggelar mereka dgn malayu'/melayu yg brmksud berjauh.. smpai hari ini msyrkt melayu masi tercari-cari apakah mksud melayu/malayu' sdgkn org2 suluk mgetahuinya.. bgitu juga dgn bajau, asal usul org bajau adalah palau/org laut, dsebabkan khdupan org laut yg suka berjauhan dgn darat maka mereka dgelar dgn bajauh/berjauh/BAJAU..

#komen ini bukan tujuan utk mghina bgsa bajau/melayu/palau tp skadar mgatakan kbenaran yg selama ini dcari2..

Anonymous
June 5, 2012 at 10:11 PM

sama tampasuk,
apa kuling semua ini,yang itu bajau blanggingi tu, asal bajau samah ka, apa yang aku tau bahasa bajau blanginggi tu tidak sama langsung dengan bahasa bajau samah,ibarat buah puggi dengan buah appel,sebagai cuntuh saja la,bahasa iranun kota belud dengan bahasa iranun di pulau mindanau minang sama bulat2 cuma dialik iranun daerah kota belud dengan dialik mindanau lain sikit la tapi masih bahasa illanun juga,oo kalau di mindanau iranun di kota belud di panggil illanun di mindanau, jadi mustahil juga bahasa bajau blanggingi ni cepat betul berubah jadi bahasa samah kota belud..kalau betul la blanggingi ni asal usul orang kota belud, inposeble sedangkan bahasa iranun/illanun kota belud langsung tidak berubah dari dulu sampai sekarang, jadi apa kerana bahasa blanggingi berubah jadi tuturan samah... kali ada kali juru bahasa samah duuulu-dulu ajar ini bajau blanggingi bertutur bahasa samah...... sekian

Anonymous
June 14, 2012 at 4:21 PM

hello..sy just tkejut ad pktaan2 kasar dlm ni..so,sblum sy tny sst,sy maw gtaw yg tuhan x pnah jadikan mna2 bngsa buruk.ssguhny yg baik i2 smua dtg dri tuhan n yg jahat i2 dri dri kta sndri..xda bngsa yg dtkdir buruk..spupu sya brkhwin org timor tp timor i2 baik n sopan.bgni..sya maw tny kpda org bajau..ada kwan sya dri p.gaya.dia brbgsa bajau pilipin.tp dia ckp dia x sma dgan bajau k.belud.ap mksdny x sma??

July 15, 2012 at 12:10 AM

Kalau dalam bahasa melayu... bangsa cina di panggil cina....kalau dalam bahasa orang putih..bangsa cina dipanggil chinnese..kalau bangsa bajau dalam bahasa melayu dipanggil bajau... dalam bahasa bajau , bajau disebut samah...

Anonymous
August 10, 2012 at 10:30 AM

pada saya kalau kita lihat akan bajau kota belud atau sama khasnya... mereka ini banyak yang berkulit putih dan kebanyakkannya agak sukar sedikit dibezakan dengan penduduk tempatan dari kaum tindal atau tobilung... kerna menurut kajian saya, mereka ini terasimilasi dari perkhawinan campur dengan penduduk tempatan, lihat saja sekitar taun gusi,linau, labuan pirasan dsb... mereka agak berbeza dengan bajau semporna yang kelihatan masih terpelihara keasliannya... ternyata kebanyakan bajau kota belud ini adalah campuran bajau + tindal, Bajau + tobilung, bajau + cina, bajau + iranun, dan sedikit mix dengan india...terima kasih

Anonymous
August 23, 2012 at 5:25 PM

Orang Melayu asalnya ialah dari suku kaum orang laut yang hidup dalam perahu atau tepi pantai. Orang laut ialah orang asli deutro yang datang dari Asia tengah. Orang laut mendiami pesisiran pantai di semenanjung Malaysia, Sumatera, Borneo,Jawa, Filipina, Sulawesi hingga lah ke Maluku. Di selat Melaka, terdapat banyak suku kaum orang laut. Mereka lah yang bertemu dengan pedagang dari India sejak 2,000 tahun dulu & dipengaruhi oleh budaya India hingga mereka menubuhkan kerajaan melayu terawal seperti Langkasuka, Srivijaya & Melaka. Budaya dibawa India bercampur dengan budaya orang pribumi menjadi budaya Melayu awal. Kerajaan Srivijaya lah yang pertama memanggil diri mereka Melayu. Pedagang Arab kemudian datang sekitar 1,000 tahun dahulu membawa budaya arab yang sekaligus memperkayakan lagi budaya orang Melayu. Bangsa bajau asli hari ini ialah bangsa yang tidak terusik oleh pengaruh besar budaya asing sejak dari kedatangan pelayar India & Arab. Bagaimana pun sedikit sebanyak budaya Melayu ada juga meresap kedalam budaya bangsa Bajau disebabkan pertalian perhubungan mereka dengan kerajaan kesultanan Melayu di nusantara. Melayu pada awalnya bukanlah bangsa tetapi hanyalah satu budaya cara hidup penduduk kerajaan melayu terawal yang didiami oleh pelbagai suku banga etnik berlainan. Hanya pada zaman Kerajaan sultan Johor selepas kekalahan Melaka ditangan Portugis, baru lah suku suku kaum yang mempunyai persamaan budaya bahasa di sumatera & semenanjung Malaysia memanggil diri mereka sebagai orang Melayu. Kesimpulannya bangsa bajau juga di Sulawesi, Malaysia & Filipina mempunyai persamaan dari segi bahasa & budaya. Orang laut diselat Melaka, Riau & sumatera banyak yang sudah pupus menjadi orang Melayu. Tetapi masa ada lagi beberapa suku orang laut mendiami perairan itu yang mengekalkan budaya kehidupan orang laut. Di pulau andaman India, Myanmar & Thailand masih ada orang laut yang hidup berpindah randah hidup dalam perahu.

Anonymous
August 28, 2012 at 8:29 PM

alap nu keii ,,ak sukung bana yein bara c zarmarsuki ae ..bh .. asmekom,nama aku anja fiefiey .. aku to kui nanya te to ..sebenarnya aku to pljar kui mgkaji segala adat resam tei to .. ak pan nyak terati g somo sien aku kui nanya ,, jadi ak berharap ada nu denakan kui nabang ak serba sedikit utk mbuat assignment ku to ..nyak pan bnyak paling pan dari segi perubatan jo .. mun ada yang kui nabang aku lar .. huhuu ..bh .. maku maap ak mun aripan ku to nyak tsusun .. sebab aku to nama jo anak sama tapi kakal pan ngarip mlayu.. hihii .. dong kam ketowo moso komen ku tu arr ,,hihihi .. bh .. assalamualaikumm ..

Anonymous
November 16, 2012 at 11:20 AM

1 malasia 1 bajau,no matter what kita tetap 1.Tuhan menciptakan kita berbangsa-bangsa adlh supaya kita saling kenal mengenali.Macam melayu bkn kamemon ralua atau somo mereka juga bida' atau magbida' dgn melayu lain,kelantan,terenganu,kedah,johor,negeri 9,melaka semua berbeda,mungkin perbezaan antara
1. Ubian
2. Sallogan
3. Sapa’
4. Sikubung
5. Sapa’-sapa’
6. Tando’ Bas
7. Basbas
8. Tando’ Banak
9. Ungus Matata
10. Lo’ok Nato’
11. Kohek
12. Bannaran
13. Sitangkai
14. Simunul
15. Sibutu’
16. Pangutaran
17. Siasi
18. Laminusa
19. Nusa
20. Larapan
21. Musu’
22. Manubal
23. Pala’u
24. Kota Belud
25. Sama (Pantai Barat Sabah)
26. Sisangat
27. Siamal
28. Tabawan
29. Kagayan
30. Bangingi' (Balagnini atau Balangingi)
31. Tatabuan-Kaniogan

adalah berbeza dari segi dialek atau apa-apalah namun itu tidak memisahkan kita adalah BAJAU,cina ada byk,dusun ada byk,arab ad byk,india ada byk,yahudi ada byk,melayu ada byk,apa bezanya....................................................................kamemon kitam tu ralua/dalua nyak ruun bida' ni.BAJAUSAMAHUBIAN.

Anonymous
November 21, 2012 at 12:12 PM

Assalammualaikum...w.b.t

Para dinakan, aku samah luak kota belud pen....sebana ni nyaun komen ku pasal asal usul tu...ai tito aku moso bongon komen-komen bi mitu...un pen akan sasa'. alap pen tak alam maya amun sebunda sebangkung no kali ko'....bah yen2 pen syukur yo aku tak tuhan tak kurniaan ni engkiti....alap pen kiti tu nyak lahir sebagai yahudi

man
December 21, 2012 at 8:07 AM

salamm... mudah2-mudahan alap-alap jo kitey tu memon. susa bana pinikiran ko? niyak perna tekale2 teh ku ling pasal sejarah yang tinulis leh gai tu. un yang nulis sama tu dau2 oron ni bajau balangingi, tentera sulu kono.. mun pinikiran, ngini niyaun ma tuo ti, yang tuo ti ngarip pasal bajau balangingi.ko hairan2 pan. kiti pun niya ngerati tapi gai sab yang lebih ngerati. aku tu sama kudat, yang ku sama, ema ku sama di laut. mun ema ku ngarip sama ko yang tuo ku niyak sob somo ngko palau. iko bana palau ta kudat tapi niyak pan siosok mun ngarib ko bongso gai. un yang mara kono sebab berasimilasi ngko bongso brunei , atau bongso lain..mun bana yan bara gai, mustahil lingau sob tuturan sama tu betukar. diom pemerhatian ku, beta nu pan jomo ubian, kagayan simunul balangingi ngko lain2 bajau kno la tu ta kudat tapi masih pan niyak pandai tutur sama. mun kitey ngarib sama ko gai, ai bingung jo gai. mitu ta selangor tu temban derumah ngko jomo bajau semporna, mun musing nu aku lagu2 sama, nilau lagi ta aku lagu yan ney. mun bana yang tulis gai, kitey tu somo jo, sekurang2 ni siosok nu teh mun ngarib. yang ngko hairan gai somo gai siosok bana, niya nu teh padul bajau ubian ka, bangingi ka, bannaran ka, palau ka, gai tu buli siosok lagi. tapi mun ko sama, ai binggung jo, ngko aku2 pun binggung niyak siosok bana. mun kagayan un lebih kurang lagi ko sama, ei pun dekit bana.niyak pan tepaham bana.niyak pan siosok mun betutur ngko gai tu. tau nu, aku pun niyak pan aku ngerati bana la, yang pasti ney, ta philipin un ilanun, un suluk, un bajau2 lain2, tapi boi nu pan aku lan2 tiru pilipin tapi niyak lagi aku setemu, sebangka ka, atau ngarib ngko sama mu..un dangan anak sama kawin ngko jomo pulau mangsi, dekau pulau ta pilipin, iyo pandaila tutur sama, tapi mun tinilau ta iyo, sma pilipin ka kau? ai jo kiti penjoro ni, soho ni lagi kiti tutur alap2 sebab iyo jomo tuaran.hehe.. gai nulis kitey moso jo. kadang2 ko pedih atai pan yan yang tinulis leh gai. sebab yan yang terati leh ku,jomo-jomo tuo tey tu niyak sob ngakun rejo ti rejo brunei, ataupun rejo sulu. yan yang pasti kitey tu elum minggu tanah tinindak meh nu langit jinunjung. niyak sob perna2 tekale ku kitey tu bajau balangingi. pian ki.. setuju ka?

Anonymous
December 21, 2012 at 10:32 AM

as salam,

bagi saya, bangsa bajau pada mulanya mumpunyai satu bahasa yang di fahami semua bangsa bajau. cuma di sebabkan bangsa bajau adalah bangsa perantau tegar lah kan heheheh, so tidak hairan lah bangsa bajau hari ini berbilang bangsa, ini disebabkan pengaruh kawasan persekitaran di mana sesuatu kumpulan bajau itu bertapak dan menetap. sebagai contoh bajau di filipina di pengaruhi oleh bahasa filipina, bajau di kemboja dipengaruhi bahasa kemboja, dan lain-lain lagi sehingalah sampai ada orang bajau hanya pada nama sahaja dan tidak tahu bertutur bajau lagi. inilah yang telah membezakan bangsa bajau itu sendiri, tapi saya amat yakin dalam pecahan rumpun bahasa baju itu pasti ada perkataan yang masih sama sehingga hari ini, mungkin perkataa "mangan", mungkin "dikauh" mungkin ada perkataan yang lain atau mungkin adat resam yang masi di amalkan atau mungkin lain-lain lagi. so yang menjadi persoalan saya sendiri di mana wilayah sbenar bangsa bajau itu kalu cina ada negara china, kalu india ada negara india kalu kita bangsa bajau adakah kota belud, adakah kepulauan riau, kepulauan madagaskar, selatan filipina, kemboja atau negeri johor???? dan adakah bangsa bajau mumpunyai raja??

wasalam

Note : saya sangat bersyukur dilahirkan sebagai seorang islam berbangsa bajau, amin,, alap bana teh heheheh

sama di laut
December 23, 2012 at 9:17 PM

salam... alap bana jo jomo nulis2 pasal sama di laut ee pala'u. aku tu anak sama di laut bana. niyak pan sob aku pandai betutur pala'u. kami niyak pandai2 ngusik jomo lain, tapi jomo nulis niyak tantu. iko bana nu artikel boso ku pasal sama di laut. palui sob sian mara kami tu pala'u. kami elum dediri kami dong kami ni usik2. kami niyak ngacau jomo. bana2 ko pedih atai. amun kam ingin ngaji sejarah, ngaji kam bana2, dong main timbak jo. niyak lagi teoh betis bi ngerantau, bani2 nu kam tu muat kesimpulan. mantang2 nu un jomo gai jadi menteri. memon jo jadi sama di laut.

Anonymous
December 31, 2012 at 8:38 PM

Sesat d hjung jln blik ke pngkal jln ..ADAM dan HAWA ITULAH ASAL USUL KITA SMUA...jadi brbezakah kita smua....salam

Anonymous
January 23, 2013 at 6:11 AM

jadi kami piyen tu?kami samah pantei barat tu.minggo tuut kami tu?samah kb?tuaran?papar?anang anang mitu nu kami nang embo emboan kami dou dou.kan kami ngakun samah kb.lain bana pan lego tuturan kami tu.jadi piyen tu ki?yen pasal?

tapi dangki bana sab aku tak barang jomo kina kok idaan.pandei bana gai betutur sama.aku pla nyak pandei ngarip kina kok idaan.nginei a ah?

Anonymous
February 12, 2013 at 2:46 AM

sebenarnya kalau kamu mo taw..bangsa bajau ne mimang asal dari pelipin..kalau mo sebut serumpun sama melayu mmg x la..itu urg semenanjung(semenanjing saja 2).Bajau ne satu serumpun tausug..tausug pecahan2 dia bajau, iranun, suluk etc..pendek kata asal dari kesultanan sulu...kalau adapun bajau d johor itu lain ba 2..mana bulih kac sama..nama ja sama ba 2..

February 22, 2013 at 5:31 PM

kepada encik BRUNEI ya..kamu mengeluarkan kenyataan sebegitu berdasar pengesahan archiologist darimana tu arr??jangan sembarang mengeluarkan kenyataan ya pasal benda2 begini berkait rapat dgn bangsa tau..encik Brunei mengeluarkan kenyataan sebegini seolah-olah mempersendakan bangsa bajau ni..kata org terlajak perahu boleh di undurkan..terlajak kata binasa..kalau betul ada kajian archeologist mengatakannya,silakan bagi link atau homepage mana2 yg mengesahkan kenyataan en brunei ni..jangan kau silap encik brunei..brunei pun ada bajau ok..

Anonymous
March 2, 2013 at 8:09 PM

Yg pernah aku terbaca dlu "org laut" tu jomo sama nu eh. Tp lari p pantai barat sabah sbb perang sama org bugis d johor. Ei jo kan baraan ku. Nyak dangei pas tutur sama.. Hehe

peranak sama bau belajar
March 3, 2013 at 2:15 AM

ba daa te' kitei sepanas panas, da sasa' sasa' alap2 jo kitei betutur

(bana ka aku ampun ling sama tu? kang ai jadi ling kaling aku betutur)

somo-somo kitei memia minggo asal tei tu

Anonymous
March 10, 2013 at 10:21 AM

salam sahabat, kalau bertekak pasal asal usul bajau tu....asal daripada kepulauan salewisi dan kepuluan jawa. sebab saya sendiri pernah balik ke kampung asal iaitu pulau balikukup pantai harapan kecamatam balikpapan. hingga kini saudara saya masih masih tinggal kat situ. suku ini sebenarnya adalah pengiring pembesar dan ulama kerana mereka ini mahir dalam susana laut.cuma yang ada kini ke daratan adalah disebabkan konsep pemodenan masa kini. bagi brunei yang kata asal daripada OM tu tak benar....mejoriti OM adalah griting rambut.....brunei pula terlalu ego dengan statusnya rata-rata mereka adalah golongan panglima yang kalah perang dan menyorok.....ok brooo....lain kali jg kutu bangsa lain hanya allah swt yang tau.....

Anonymous
March 10, 2013 at 10:33 AM

brunei kalau kau ni aku kenal, aku panggal kepala kau dan bakar sampai tulang temulang kau tak ada kat dunia ni. brooo memang betul brunei tu anak OM sebab ibunya main dgn OM...he...he....he....

Anonymous
March 10, 2013 at 7:02 PM

salam.. encik suami saya bajau (kota marudu). saya melayu semenanjung, baru dapat baby, husband uruskan semua pendaftaran, dia letak kaum melayu, tak letak bajau. saya tnya kenapa tak letak bajau, dia kata lahir kat kl letak melayu la. saya slalo tnya en suami pasal bajau tapi dia mcm tak tau, bahasa pun tak pernah dgr dia ckap, mungkin sbb tinggal dan dibesarkan oleh emaknya yg jawa sabah.

kenapa ye dengan timor? bapa tiri en.suami asal timor katanya, baik dan lembut saja, kulit putih juga. saya suka sama sikap dia. ok je.. apa yg kamu maksudkan dengan TIMORRR tu???

*semoga selamat dan berjaya perjuangan wira-wira negara di lahad datu*

Anonymous
March 11, 2013 at 2:55 PM

Aku tu sama tuaran. Teresoku sama tu mimang bok bok ea teko nang dekau pulau atau tampat. Rai begea gaa tu daras bana belayar. Jaji ea nu tek sebab nei run sama pantai barat, run sama pantai timur, sama pelipin, sama indon etc.. Jaji cadanganku paling alap jogoin jo laat bi masing2.. Amun temban tak pelipin jaji nu kam sama tak pelipin nyak nu tagal ngogo pitu. Kami sama mitu pan ngenjogo laat kami mitu. Nyak pan kami ngasau kam mea.. Nggaiko?? Masing2 pengen negara masing2 ngkok? Buat bi eyen ngasau laat jomo... Wassalam...

March 15, 2013 at 6:28 PM

maaf jo posok campur,,aku tu bujang kota belud,,,bongso ku bajau sama kota belud,,,rojo teto aku moso komen2 bengan kawan2 ta blog tu,,,yg aku hairan lagi bengan jomo yg engai ko bangsa bajau pan pasi ta sejara bongso te,,walaupn eko yg nia bana ne,,tapi banga aku pasal bangso tie tu terkenal engko sejarah ne sampai,,pingo a,,mu,,astrulia,,heheheh lucu pan aku lebih2 lagi sampai pu ta timur lsty,,hooahahah,,,tapi pian2 pan alap kiti ngerujuk ta jomo pakar,,bengan jomo dau2 a,,baru no kiti pasti bana,,memang akun ku bangsa bajau tu berubah petuturan gai amun gai menetap ta sesuatu kawasan,,nia paya kiti ngenda tio,,mensal ne amun kiti lua kota belud pu kota marudu temban 2,3 entaun mah(kota marudu) mesti petuturan te tebo2 sleng atau petuturan bajau sama kota marudu ko,,?nia kam psoyo cuba bi no,,,doa ku muda2an kiti dikau atai memajukan sabah tu endiam malaysia,,pasal kiti dikau agama,,,dikau bongso engko dikau malaysia,,,

Hamba Allah
May 7, 2013 at 1:51 PM

Kawan2 semua janganlah kamu semua gaduh pasal bangsa masing2..Allah menjadikan semua kita berbangsa2 untuk kenal-mengenali antara satu sama lain...Firman ALLAH S.W.T "Tidak aku jadikan kamu berpuak-puak melainkan untuk kamu kenal antara satu sama lain"...

Cuma saya mohon tanya kenapa hampir majoriti orang MAPUN pandai cakap SAMA..Adakah tradisi RUNSAI itu milik orang MAPUN atau SAMA...adakah hubungan antara 2 bangsa ini sangat rapat atau tidak? adakah kedua2 bangsa ini sama2 berjuang bersama Tun Mustapha dan Mat Salleh?..orang Mapun kata sangat senang mempelajari bahasa SAMA (KB)kerana bahasa yang dituturkan tidak jauhnya bezanya dengan SAMA yang pastinya MAPUN dan SAMA adalah 2 bangsa yang sangat berbeza...

Anonymous
May 19, 2013 at 2:24 PM

aku melayu semenanjung asal kau cakap semenanjung semenanjing pulak?kau sape nak cakap melayu macam tu?

June 6, 2013 at 4:19 PM

Saling ben kaitan.. Orang Laut-Bajau-Sama,Melayu,jawa,Bugis, Banjar, Brunei,iranun, suluk.. Da kiti lupo jaman dedau eko kesultanan nei.. Eyo no Srivijaya-sumatera, Majapahit-jawa, Melaka-Johor-Temasik- Riau , Banjarmasin-Kalimantan-Brunei, sulu- Mindanao... Ben kerajaan purba lagi sebelum2 ei... da no tek segagut..alap kiti kurung2 .. masing2 muan info ko data JOMO SAMA tu..

Anonymous
July 2, 2013 at 4:29 AM

samah perlu keluar dari apa2 pertubuhan bajau supaya identiti samah itu akan lebih jelas sepertimana KDM sekarang orang kenal keaslian bangsa mereka.

Anonymous
December 21, 2013 at 12:53 AM

jadi bajau sebenar ni asalnye dari mne? mohon pencerahan :)

January 4, 2014 at 4:43 AM

salam. thanks share :) sy Bajau Kota Belud~~bila baca entry ni baru tahu dari mana asalnya Bajau ni :)

February 11, 2014 at 7:44 PM

Bajau sama di sabah asalnya dari kepulauan pelipin contohnya tawi2, dan sabuanga..mereka ke sabah pada zaman kesultanan sulu..pendek kata mereka ini orang2 sulu pada

February 11, 2014 at 8:03 PM

Yang sy tw kebanyakan bajau2 ni agrasif
Orang nya..slalu buat hal,sebab bangsa ni keturunan
penganas sulu dari pelipin..kalaw x pcya pg kb sdn,n tanya masyarakat setempat bangsa apa yg slalu buat hal d pekan2 kb

April 9, 2014 at 6:38 PM

walaikumsalam
stuju aku, ada sgelintir dorang ni lari topik. blogger crita lain, yg pgomen plak crita lain. "yg paling pntng sesama kte saling mghormati".
jgn la kmu org gduh2.

April 18, 2014 at 5:16 PM

ASALAMUALAIKUM SEMUA INI PENCERAHAN BERKENAAN BAJAU. BAJAU ADALAH GELARAN BAGI PENDUDUK SEAKAN SAMA FIZIKAL DAN PERTUTURANNYA SEPERTI MELAYU-BUGIS,JAWA,KELANTAN,MINANG,SIAM,MAMAK,DLL BEGITU JUGA BAJAU-BAJAU KB(SAMAH PANTAI BARAT)IRANUN,UBIAN,KANIOGAN,SPORNA DLL. KAUM YG SAMA TAPI BAHASA ADAT BERBEZA..JGN PENING2 BAJAU DATANG DARI MANA MANA PELUSUK NUSANTARA. SAMA JUGA DENGAN BANGSA2 LAIN JD BILA SUDAH ADA TEMPAT TINGGAL DAN BERTAMADUN ITULAH SATU KAUM BARU YG DIPANGGIL DENGAN BANGSA2 TERTENTU CTHO SAMAH KOTA BELUD(BAJAU KB)

April 20, 2014 at 9:05 PM

Bajau Sabah (Samah) dari negri Tempasuk (kota belud) zaman sebelum merdeka..

September 17, 2014 at 9:42 PM

Bangso samah mitu kwn barat borneo berasal lekat jomo2 brunei yg boi memerintah borneo utara dau2.( Ini sngat jelas n ada bukti dri segi perbendaharaan kata, gaya hidup agama, n peralatan tradisional.) Sebab itu la samah mitu nya somo ko Bajau kwn pantai timor sabah. Tio bana beza ni.

September 17, 2014 at 9:46 PM

Samah papar, kota kinabalu, tuaran,kota belud,kota merudu 100% somo. Kiti mimang un pengaruh brunai. Un perkataan ti perkataan melayu

September 17, 2014 at 9:58 PM

Ini memang betul.

September 18, 2014 at 8:33 AM

Bana jo dendakan. Samah tu memang naya somo ko bajau. Mingo ko temban nakan

Anonymous
January 2, 2015 at 1:41 AM

En jasrin mana kamu tau bangsa sama asal dr tawi tawi??? Kt tawi tawi tu bangsa sama handal ke menunggang kuda .sedangkn bangsa sama terkenal dgn kehandalan. Cuba bagi pencerahan,setahu sy baca sejarah kebykn di tawi tawi tu adalah berbangsa irranun.wallhuallam.

Anonymous
January 2, 2015 at 1:44 AM

Good

Anonymous
January 2, 2015 at 1:49 AM

Sory yer pembetulan.kitam tu bkn bhsa sama kota belud..sebab org sama kota belud sibuk mengasingkn nama dan gelaran adalah disebabkn perbezaan bsa dan pertuturan amat jauh sekali dan tiada persamaan langsung dgn bhsa org bajau di semporna.

Anonymous
January 2, 2015 at 1:52 AM

Good.memg bangsa sama kb tidak sama dgn di pantai timur sabah. Dr segi bahsa memg jauh sekali ,so pd yg x tau jgn main hantam saja beckp.sama kb lain dan tidak sama dgn suku kaum lain.

Anonymous
January 2, 2015 at 1:58 AM

Na. Kenamat no aku binggung moso sejarah tu, na sangkan amun bangsa bajau mitu semenanjung bara gai jomo semporna .padahal jomo sama kota belud.

February 19, 2015 at 11:52 PM

salam.. huh, apa la mau gadu.. tetap juga seru,pun.. bgsa nusantara, jgn la ba kita heran tu , kalo dipikir pun, stiap brapa kilometer loghat bhasa uda berlainan ada bhasa tmbahan lg xpcaya cuba slidik kelamaan terevolusi . nusantara bgsa pelayar hebat, bbulan, btahun di atas kapal, bgaul atas kpal dgn org yg sama bhasa isyarat komunikasi terbentuk sdiri dan klahiran atas kapal mggunakan bhasa trade mark mreka cnfirm bhasa asal sudah tidak brapa digunakan, sbagai contoh.. kita bajau kb, mmg ka dari dulu cuma gnakan bhasa sama kita shaja?? mmg dari dahulu lgi bahasa melayu baku(pasar) kita mmg uda pakai, bhsa pasar(bhasa bdagang) atau LINGUA FRANCA . ada mungkin kita la yg masih memegang bahasa sebenar ( MALA-Ur) sbb lojiknya kita mempunyai sbutan bhasa yg btul . tdak mgubah byi sbutan sperti ras nusantara lainya.. cntoh , kita-kito-kite . erti sama.. dgr pla xsama. sperti skg la, kalo tgk muka wajah pduduk nusantara sama, tp dgr xsama.sbb tu la bajau masih mgekalkan kita ( samah@sama ) sbb kesan migrasi rakyat nusantara yg suka bpindah2 , cntoh . rumah ada , lgkap kmudahan api air , tp napa sgelintir mbuat ( rumah suang ) rumah pondok2 walhal bkn slesa sgt pun kan ? haha .. lagi 1 , xda mbezakan kita ne smua . yg mbezakan kita kesan dari revolusi imgrasi pghijrahan.. cntoh lg 1 bgsa dayak,. ras mreka sgt rapat dgn iban,rungus,murut dll.. etnik dusun kimaragang,lotud,kadazan apa beza plak? dari asal yg sama kn jga.mreka ne selompok saja dengan org maori,hawai n pulau2 yg lain.jawa,bajau,sunda,banjar,bugis,sulu,brunei dri jalur yg sama dekat, bhasa sama k.b ada sdikit jawa,riau,dusun,bugis tmasuk bhasa nusantara lainya, bkn bgsa bajau kb ja mcm tu, bhasa nusantara yg lain pun mcm tu tmasuk skali la tu sama orang hawai, sama saja kita.pndapat aku lah kan, kita ni borneo engam2 di tgah kepulauan nusantara , enda ka kamu tepikir pulau kita ni mmg tersimpan sesuatu yg btul2 rahsia?? knapa puak kita bajau mcm dirahsia kn? umpama kita ni btul2 nda tau arah tuju mcari identiti kita. sdgkan saudara kita di smenanjung cma kabur dgn MELAYU mereka oleh ( etika dajal FREEMASON ) aku pikir2 campin ni orang2 bangsa eropah kasih hilang identiti persaudaraan kita . ,kalau dipikir sama ja kita ni, ubian bilang samal@samar.. sebab terkeliru kot.. samar2 sebab bajau sama kb majoriti sdikit mix jawa, yg saudara kita ni sdikit suluk. kulit pun ada hitam sikit . sebab drg lbih kepada sebelahah arah timur . bhasa bugis pun kalo didgr2 mcm suluk hga, tp xsama.. haha.. entah la ni.aku cuma kongsi2 pendapat jak ka . kamu orang2 sendiri boleh pikir. haha.lmsmada lojik atau tidak aku cuma bagi pendapat saja

February 20, 2015 at 12:21 AM

ala.. begini lah kan snang faham bgi suku yang masih kurang faham. dusun la contohnya, kalau kita bilang kamu sama bah dengan penan,.- ada diurang jawab langak?? confirm dorang bilang enda sama biar pun kita ckap ada persamaan, drg mimang jawab tdak ada kaitan,. bgitu juga sama, puak mreka sebelah perairan barat.. lojik terima akal mereka memang sudah ada mnetap ditanah sabah.. sebab apa? majoriti etnik yang sudah mgamalkan konsep pertanian dan kemahiran bertani mmg pduduk sdia menetap turun temurun brasas konsep sara diri turun temurun.. sbb apa aku cakap mcm tu? pangkalan kita ada, tamu besar kita ada( peninggalan sistem perdagangan barter) bukti lagi kukuh, bajau pantai barat kurg sdikit dalam bab2 perikanan, sbab mreka memang asal bercucuk tanam.. sampai skrg masih ada sawah padi sana, mcm kedah la.. kedah pun memang sudah mnetap disana smpai mbina tamadun lagi. nah, kamu pikir2 lah bah kan ni semua, bajau kb saja seingat aku di sabah ni mcm tentera siap ada kuda lagi liau.. shinggakan etnik bugis sendiri tidak dapat sudah menguasai laut bhagian barat, sebab enda mampu kali mau besaing tempat.. org semporna ni lain sikit, dorg dari palau, terus tggl di darat , automatik terus jadi bajau sbb kerajaan british susah mau mgatur suku bangsa kita byk btul kn.. jd dorg ksih taru saja lah bajau( time tu ayat melayu belum perfect lagi susun ayat lawa sikit.. coba,cuba.chantik.cantik,untok.untuk.na.. xmustahil bajau dari berjauh.. kan2? brunai, silap2 berinai.. haha.pdapat aku ja. maklumlah, riwayat,karyawan,sejarah,smua nusantara pya sejarah susah suda mau dikaji,mainan orentalis barat sudah bjaya la katakan

Anonymous
March 11, 2015 at 11:30 PM

Aku dari kb kemarin gaman aku tinguk itu dusun mabuk2 buat kasau sana bawa pokok semio kb....butul kasau butul....

ARD
April 1, 2015 at 6:34 PM

Allah Taala ku, kok paning moso semimum tuturan bie tu.
Petenob dok tak taek masin kajap..
Allahummahsolli Ala Saidina Muhammad..

Anonymous
June 17, 2015 at 11:43 AM

ok. saya tahu ramai orang bajau dalam comment section, but please. kalau nak speaking bajau skalipun, PM la kmu ba. bukan mau guna bahasa bajau dlm ruang komen. kaum yang lain pun mahu tahu apa maksudnya. hehe


Anonymous
June 26, 2015 at 7:25 AM

saya tahu bajau kagayan tidak berbahasa bajau, tapi mengunakan bahasa suluk sebagai pertuturan mereka.

Anonymous
June 26, 2015 at 7:30 AM

dan jasrin jack, boleh pergi bunuh diri, bajau dan etnik2 org laut di sabah menjadi kepulauan dalam selat sulu dan persisir pantai barat sebagai tempat mereka. mungkin benar bajau di barat sabah berbeza dengan bajau di timur sabah, tapi seperti kawan2 di atas cakap bahasa mereka hampir sama. mana kaum pun ada penjahatnya. bandar kb milik satu bangsa ka?

August 25, 2015 at 12:38 AM

Oo..bru sa tau asal usul bajau..sll klu org tnya ko bangsa apa sa ckp bajau trs kena tnya lg bajau mn haha trs sa bingung mau jwp..jd sa tnya bapa sa,ckp lain kli klu org tnya bajau samah haha..😂